אזהרה משפטית

הודעה משפטית ותנאים כלליים לשימוש באתר

אני. מידע כללי

אנא קרא גם את ההתרשמות

שלנו

בהתאם לחובת המידע הקבועה בחוק 34/2002 על שירותי חברת מידע ומסחר אלקטרוני (LSSI-CE), מיום 11 ביולי, נתוני המידע הכלליים הבאים מסופקים באתר זה:
< br>הבעלות על אתר זה, www.youneedthisgadget.com, (להלן, "YOUNTG") מוחזקת על ידי:Azahar Media Network SLU , תמיד עם CIF: B12958328< /strong>ופרטי ההתקשרות שלו הם:

כתובת: Edificio CEEI Castellón L
C/Gingols Module 1- 12003 Castellón
אימייל: info [at ] youneedthisgadget.com

רישום מסחרי של Castellón Volume 1685, Book 1246, Folio 135, Section 8, Sheet Cs 38067, I/A 1

II.תנאים ותנאי שימוש

מטרת התנאים:האתר

מטרת תנאי שימוש כלליים אלה (להלן, תנאים) היא להסדיר את הגישה והשימוש באתר.  למטרות תנאים אלה, האתר יובן כ: המראה החיצוני של ממשקי המסך, הן באופן סטטי ודינמי, כלומר עץ הניווט; וכל האלמנטים המשולבים בשני ממשקי המסך כגון עץ הניווט (להלן, התוכן) וכל אותם שירותים או משאבים מקוונים שעשויים להיות מוצעים למשתמשים (להלן, שירותים).

YOUNTG שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, וללא הודעה מוקדמת, ההצגה והתצורה של האתר והתכנים והשירותים העשויים להיות משולבים בו.

המשתמש מאשר ומסכים שבכל עת YOUNTG רשאית להפריע, להשבית ו/או לבטל כל אחד מהרכיבים הללו המשולבים לתוך האתר. האתר או הגישה אליו.

הגישה לאתר על ידי המשתמש הינה בחינם וככלל ללא תשלום מבלי שהמשתמש יצטרך לשלם תמורה כלשהי על מנת שיוכל ליהנות ממנו, למעט בכל הנוגע ל עֲלוּת. חיבור דרך רשת התקשורת המסופקת על ידי ספק הגישה שהמשתמש התקשר אליו.

השימוש בכל אחד מהתכנים או השירותים של האתר עשוי להתבצע באמצעות מנוי או רישום של המשתמש.

/p>

המשתמש

גישה, ניווט ושימוש באתר, כמו גם המרחבים המאפשרים אינטראקציה בין המשתמשים, לבין המשתמש ו-YOUNTG, כגון הערות ו/או מרחבי בלוג, מקנים את הסטטוס של המשתמש, ולכן המקבל, מתוך תחילת הגלישה באתר, כל התנאים שנקבעו כאן, כמו גם שינוייהם הבאים, מבלי לפגוע ביישום התקנות המשפטיות המקבילות של ציות חובה לפי העניין. לאור הרלוונטיות של האמור לעיל, מומלץ למשתמש לקרוא אותם בכל פעם שהוא מבקר באתר.
אתר YOUNTG מספק מגוון רחב של מידע, שירותים ונתונים. המשתמש לוקח על עצמו את האחריות לעשות שימוש מתאים באתר. האחריות תחול על:

  • שימוש במידע, בתוכן ו/או בשירותים ובנתונים המוצעים על ידי YOUNTG מבלי שיהיה מנוגד להוראות תנאים אלה, החוק, המוסר או הסדר הציבורי, או העלולות בכל דרך אחרת לפגוע ב- זכויות של צדדים שלישיים או תפעול האתר עצמו
  • האמינות והחוקיות של המידע שסופק על ידי המשתמש בטפסים שהונפקו על ידי YOUNTG לגישה לתוכן או שירותים מסוימים המוצעים על ידי האתר.  בכל מקרה, המשתמש יודיע מיידית ל-YOUNTG על כל אירוע המאפשר שימוש לא נאות במידע הרשום בטפסים האמורים, כגון, בין היתר, גניבה, אובדן או גישה בלתי מורשית למזהים ו/או סיסמאות, על מנת המשך לביטול המיידי

YOUNTG שומרת לעצמה את הזכות למשוך את כל ההערות והתרומות המפרות את החוק, כיבוד כבודו של האדם, שהן מפלות, שנאת זרים, גזעניות, פורנוגרפיות, ספאם, שתוקפות נוער או ילדות, סדר ציבורי או בטיחות או אשר , לדעתך, לא יתאים לפרסום.

בכל מקרה, YOUNTG לא תהיה אחראית לדעות המובעות על ידי משתמשים באמצעות הערות או כלים אחרים לבלוגים או השתתפות שעשויים להתקיים.

גישה בלבד לאתר זה אינה מרמזת על כל קשר מסחרי בין YOUNTG לבין המשתמש.

rio מצהיר כי הוא בגיל חוקי ובעל כשירות משפטית מספקת כדי להיות מחויב לתנאים אלה. לכן, אתר YOUNTG זה אינו מיועד לקטינים. YOUNTG מסירה כל אחריות בגין אי עמידה בדרישה זו.

YOUNTG אינה מתחייבת שהאתר עומד בחוקים של מדינות אחרות, כולם או חלקם. אם המשתמש מתגורר או מגוריו במקום אחר ומחליט לגשת ו/או לגלוש באתר, הוא/היא יעשה זאת באחריותו, ועליו לוודא שהגישה והניווט האמורים תואמים את החקיקה המקומית. שחל עליו/ה, בלי להניח ל-YOUNTG שום אחריות שעלולה לנבוע מגישה כזו.

III. גישה וניווט באתר: החרגת אחריות ואחריות

YOUNTG אינה מבטיחה את ההמשכיות, הזמינות והתועלת של האתר, ולא את התכנים או השירותים. YOUNTG תעשה כל מאמץ להבטיח את תפקודו הנכון של האתר, עם זאת, היא אינה אחראית ואינה מבטיחה שהגישה לאתר זה לא תהיה רציפה או נקייה מטעויות.

היא גם אינה אחראית או ערבה לכך שהתוכן או התוכנה שניתן לגשת אליהם דרך אתר זה הם נקיים משגיאות או גורמים נזק למערכת המחשב של המשתמש (תוכנה וחומרה). בשום מקרה, YOUNTG לא תהיה אחראית להפסדים, נזקים או הפסדים מכל סוג שהוא הנובעים מגישה, ניווט ושימוש באתר, לרבות, בין היתר, אלה שנגרמו למערכות מחשב או כאלה שנגרמו כתוצאה מהחדרת וירוסים.

YOUNTG אינה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם למשתמשים עקב שימוש לא נכון באתר זה. בפרט, היא אינה אחראית בכל מקרה לנפילות, הפרעות, חוסר או פגם בתקשורת שעלולים להתרחש.

האוסואה